ปัจจัยที่จะช่วยให้คุณได้งานในตำแหน่งที่ต้องการ

สมัครงาน

ทุกคนล้วนมีความฝันอยากจะทำงานในตำแหน่งงานที่ตัวเองต้องการทั้งนั้น แต่บางทีก็อาจจะมีอุปสรรคหลายอย่างที่เข้ามาขัดขวางให้การ สมัครงาน ลำบากมากขึ้น เช่นมีคู่แข่งมากเกินไป ตำแหน่งงานที่ต้องการไม่ค่อยจะมีการเปิดรับมากนัก สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลต่อการหางานทั้งสิ้น ยิ่งถ้าหากคุณไม่ได้มีความสามารถที่เรียกว่าเทพจริงๆ ก็ยิ่งจะทำให้การหางานยากขึ้นไปอีก

แต่ถึงจะยากอย่างไรก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยหากเรารู้วิธีการสมัครก่อน ซึ่งการเลือกงานที่ได้ผล และให้องค์กรเขารับเราเข้าทำงานจะต้องอาศัยปัจจัยบางอย่างเข้ามาประกอบด้วย สำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าบริษัทต่างๆ เขาเลือกคนในขั้นแรกอย่างไร เราก็มีข้อมูลในส่วนนี้มาบอก จะช่วยให้คุณหางานได้ง่ายยิ่งกว่าเดิม และไม่ต้องเสียเวลาในการหางานมากเกินไป ปัจจัยสำคัญมีดังต่อไปนี้

สมัครงาน

1.มีความสามารถหรือประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการ

หากคุณเป็นคนที่มีความสามารถที่องค์กรต้องการตัวอยู่แล้ว คุณก็จะเป็นตัวเลือกที่สำคัญที่ทางองค์กรจะเลือกรับไว้พิจารณา และถ้าหากมีประสบการณ์ในสายงานนั้นมาด้วย ก็ยิ่งทำให้การ สมัครงาน ง่ายขึ้นไปอีก ดังนั้นขั้นแรกในการเลือกสมัคร ให้เราเลือกตำแหน่งงานที่สนใจจริงๆ เท่านั้น

ให้เป็นตำแหน่งงานที่เรามีความรู้ความสามารถในด้านนั้นโดยตรง จะได้ไม่เป็นอุปสรรคในการทำงาน  และจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการสมัครด้วย เพราะบางทีองค์กรเห็นว่าเราความรู้ไม่ตรงกับสาย ก็อาจจะปฏิเสธไปเลย เป็นต้น

2.องค์กรขาดแคลนบุคลากร

หากเราเลือกสมัครในตำแหน่งที่ว่างอยู่แล้ว และยังไม่มีผู้สมัครที่เป็นคู่แข่งเข้ามาด้วย ก็จะช่วยให้คุณมีโอกาสได้งานที่ต้องการ ดังนั้นในการ สมัครงาน ให้เลือกสมัครในตำแหน่งที่บริษัทเขาต้องการบุคลากรอยู่ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นบริษัทใหญ่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพียงแค่ให้ตำแหน่งที่เราสนใจนั้น ตรงกับสายงานที่ได้เรียนมา

3.มีความสามารถพิเศษ

นอกจากความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนมาแล้ว ถ้าหากคุณเป็นคนที่มีความสามารถนอกเหนือไปกว่านั้น เช่นความสามารถในด้านภาษา ทักษะในการเป็นผู้นำ แลละความสามารถด้านอื่นๆ องค์กรต่างๆ ก็ล้วนอยากจะได้คุณเข้ามาร่วมงานด้วยแน่นอน เพราะนั่นหมายถึงความคุ้มค่าที่องค์กรจะได้กับค่าจ้างที่ต้องจ่ายไป ดังนั้นหมั่นเพิ่มทักษะความสามารถพิเศษให้กับตัวเองให้มากๆ ถือว่าเป็นใบเบิกทางชั้นดีเลย

4.เงินเดือนไม่สูงมาก

สิ่งที่จะเป็นตัวตัดสินอีกข้อว่าเราจะ สมัครงาน ในตำแหน่งนั้น ได้หรือไม่ก็คือการเรียกเงินเดือน หากคุณไม่เรียกเงินเดือนที่มาเกินไป เอาเพียงแค่เงินเดือนขั้นต่ำที่ทางองค์กรกำหนดเอาไว้ โอกาสที่จะได้งานก็มีสูง ถ้าหากคุณไม่ได้มีความสามารถจริงๆ การต่อรองเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งที่ยากมาก ยิ่งเป็นนักศึกษาจบใหม่ ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

ทั้ง 4 ข้อข้างต้นเป็นเรื่องที่คนต้องการ สมัครงาน จะต้องรู้เอาไว้ก่อน จะได้ไม่เสียเวลาในการหางานนานเกินไป รู้ว่าอันไหนที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรทำ รู้ว่าอันไหนที่ควรจะหาเพิ่มเติม เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้การหางานในตแห่นงที่ต้องการได้แล่ว

Please follow and like us:

คุณสมบัติของการเป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ

สมัครงานประชาสัมพันธ์

บริษัทและสินค้าจะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปได้ จะต้องอาศัยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการทำการตลาดด้วย เพื่อให้สินค้าและบริการสามารถเข้าถึงบุคคลได้ทั่วถึง และตำแหน่งงานที่จะต้องมีสำหรับงานลักษณะนี้ก็คือ ตำแหน่งสมัครงานประชาสัมพันธ์ เพื่อที่จะให้หน้าตาขององค์กรดูดี พนักงานที่จะเข้ามาทำงานในตำแหน่งนี้ จึงต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถเหมาะสมกับการทำงาน

ก่อนอื่นเรามาดูว่า การจะเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีนั้น ต้องประกอบบไปด้วยคุณสมบัติสำคัญอย่างไร เพื่อที่จะได้พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ของเราให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น และทำงานในด้านนี้ได้อย่างเหมาะสม เป็นที่ต้องการของหลายๆ องค์กรด้วย

สมัครงานประชาสัมพันธ์

-มีทักษะด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์จะใช้การสื่อสารเป็นส่วนใหญ่ ด้งนั้นผู้ที่จะเข้ามาทำงานเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ จึงต้องมีทักษะในการพูดที่ดี รู้ว่าต้องพูดอย่างไรถึงจะให้คนรักคนชอบ คนต้องการอยากจะได้สินค้า และมีทักษะในการพูดโน้มน้าวจิตใจคนอื่นด้วย เพื่อให้คนที่ฟังนั้นคล้อยตาม และอยากจะเข้ามาซื้อสินค้าบริการของทางบริษัท ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หาได้ไม่ง่ายนัก

-มีบุคลิกภาพที่ดี เพราะการสมัครงานประชาสัมพันธ์ จะต้องทำงานกับลูกค้าและคนนอกอยู่เสมอ ผู้ที่จะทำงานในตำแหน่งนี้ได้มีประสิทธิภาพได้ ต้องเป็นผู้ที่มีบุคลลกภาพดี น่าเชื่อถือ เพื่อให้ลูค้าที่มองสนใจอยากจะเข้ามาทำความรู้จักกับสินค้าและบริการขององค์กร ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาสมัคร จึงต้องเป็นคนที่มีหน้าตาดีในระดับหนึ่ง เพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้กับองค์กรนั่นเอง

-มีความสามารถ ผู้ที่จะเป็นนักประชาสัมพันธ์ ต้องเข้าใจหลักการทำงานของตำแหน่งนี้อย่างชัดเจน รู้ว่าควรทำอย่างไรบ้าง เพื่อให้งานนั้นออกมาตามความต้องงการขององค์กร ต้องงพูดอย่างไรเพื่อที่จะให้ยอดขายสินค้าเพิ่มมากขึ้น นักประชาสัมพันธ์ที่เก่งๆ จึงมักเป็นที่ต้องการของบริษัททั่วไป เพราะไม่ใช่ว่าใครก็สามารถทำได้ ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารจริงๆ เท่านั้น

-มีความรับผิดชอบสูง งานนี้นอกจากจต้องใช้ความอดทนเป็นพิเศษ สำหรับการทำงานกับคนและ ผู้ที่จะ สมัครงานประชาสัมพันธ์ จะต้องมีความรับผิดชอบงานสูงด้วย เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับแผนงานที่กำหนด และถ้าหากพูดผิดไปหรือทำให้ลูกค้าเข้าใจอะไรผิด ก็พร้อมที่จะแก้ไขและรับคำตำหนิด้วยความเต็มใจ เพื่อนำมาปรับปรุงในการทำงานครั้งต่อไปให้ดีขึ้นกว่าเดิม

-พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ทักษะด้านการทำงานกับคนนั้นไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทำงานแบบไหน การเป็ฯนักประชาสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกัน ผู้ที่จะทำงานนี้ได้ ต้องมีความรู้และหมั่นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ มีคนนิยมมากกว่าเดิม ไม่ใช่อยู่กับที่เพียงอย่างเดียว แบบนี้นโอกาสที่จะทำให้องค์กรก้าวหน้าก็มีน้อย

เห็นไหมว่าการสมัครงานประชาสัมพันธ์ ที่ดูเหมือนว่าจะง่ายๆ ความจริงแล้วต้องเป็นผู้ที่มีใจรักงานนี้ และก็มีคุณสมบัติตรงกับลักษณะงานเท่านั้น จึงจะทำงานได้อย่างเหมาะสม สำหรับใครที่ต้องการทำงานในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ความตรวจสอบคุณสมบัติ และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้ดีขึ้นกว่าเดิม แล้วเชื่อได้เลยว่า คุณจะเป็นที่ต้องการของหลายๆ บริษัทแน่นอน

Please follow and like us:

สิ่งที่คุณจะได้รับในการทำงานที่เชียงใหม่

สมัครงานเชียงใหม่

เชื่อว่าหลายคนใฝ่ฝันอยากจะมาเที่ยวที่เชียงใหม่ หรือบางคนก็อาจจะย้ายที่อยู่ มาอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เลย ก็คงมีไม่น้อยเหมือนกัน เพราที่นี่มีอะไรหลายอย่าง ที่ดุงดูดให้คนหลงใหล จนอยากจะเข้ามาเที่ยวหรือไม่ก็อยากจะมาสมัครงานเชียงใหม่ อย่างน้อยที่สุดก็เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวนั่นเอง ที่เป็นเหมือนจุดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่นับรวมถึงสิ่งอื่นๆด้วย

หากใครที่กำลังมองหาสถานที่ในการสมัครงาน หรือว่ากำลังอยากจะเปลี่ยนงานอยู่ล่ะก็ ลองเข้าเว็บประกาศหางานและลองหางานที่จังหวัดเชียงใหม่ดู เพราะที่เชียงใหม่ ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ในเว็บหางานเลยก็วว่าได้ ที่คนต้องการอยากจะมาทำงานเยอะที่สุด รองจากในกรุงเทพเท่านั้น และถ้าหากคุณมาทำงานที่นี่ จะได้อะไรแตกต่างจากการทำงานที่อื่นบ้าง

สมัครงานเชียงใหม่

-ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป การทำงานที่เชียงใหม่ จะไม่เหมือนกับการทำงานในเมืองหลวงหรือว่าเมืองใหญ่อื่นๆ เพรราะที่นี่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของเวลา หรือว่าแข่งขันกันเพื่อไปทำงาน เหมือนอย่างที่หลายคนเจอทุกวันนี้ด้วย ทำให้เราสบายใจมากขึ้นกว่าเดิมในการทำงาน สมัครงานเชียงใหม่ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ของคนที่อยากจะหลีกหนีชีวิตที่วุ่นวาย

-ได้ผ่อนคลาย การทำงานในเมืองหลวงอาจจะมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือกไม่เยอะมากนัก เพราะส่วนใหญ่จะเยอะไปทางห้างสรรพสินค้า หรือไม่ก็สถานบันเทิงเสียมากกว่า แต่การเลือกทำงานที่เชียงใหม่ ที่นี่มีสานถที่ท่องเที่ยวให้เลือกเที่ยวหลายประเภท ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือว่าจะเป็นสถานบันเทิงต่างๆ ก็มีให้เลือกอย่างครบถ้วน จะช่วยให้การเติมพลังกายพลังใจในการทำงานของเราได้เป็นอย่างดี

-ชีวิตมีความสุขมากขึ้น การได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างการสมัครงานเชียงใหม่ จะช่วยให้การทำงานของเรามีความสุขกว่าเดิม หากเมื่อไหร่ที่รู้ว่าเหนื่อยจากการทำงาน ก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างได้ทันที ไม่ต้องรอวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลต่างๆ เหมือนกับคนอื่น

-ได้เจอวัฒนธรรมใหม่ หากเราเป็นคนต่างจังหวัด หรือว่าเป็นคนภาคอื่น และได้เดินทางมาสมัครงานเชียงใหม่ จะเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ในเรื่องของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ที่เราไม่รู้จักมาก่อนด้วย อาจจะทำให้เราหลงไหลชื่นชอบมากกว่าเดิมก็ได้ ซึ่งก็มีหลายคนเหมือนกัน ที่หลงรักวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนที่เชียงใหม่ จนไม่ยอมเปลี่ยนงานไปที่ไหนเลย ชอบที่จะอยู่ที่นี่มากกว่า

-ได้งานในตำแหน่งที่ต้องการเช่นกัน หากดูจากเว็บหางานหรือเว็บสมัครงานหลายๆ เว็บจะเห็นได้ชัดเลยว่า ที่เชียงใหม่มีวคามต้องการบุคลากรในการทำงานหลายตำแหน่งมาก มีหลายบริษัทหลายองค์กร ที่มาเปิดทำการที่นี่ และมีตำแหน่งงานที่ครอบคลุมเกือบทุกอย่าง ให้เราได้เลือกอย่างที่เราต้องการ โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของการสมัครงานในตำแหน่งนั้นๆ ผ่านทางเว็บหางานได้เลย

สำหรับใครที่อยากจะได้ชีวิตการทำงาน เหมือนอย่างที่บอกไปข้างต้น ลองสมัครงานเชียงใหม่ แล้วคุณจะได้เหมือนอย่างที่บอกเอาไว้ข้างต้นแน่นอน หรือไม่ก็อาจจะได้มากกว่าด้วย ต้องลองมาสัมผัส หรือลองมาเที่ยวที่นี่สักครั้งก่อน ดูว่าตรงใจหรือชอบจังหวัดนี้บ้างงหรือไม่

Please follow and like us:

หาประกาศรับสมัครงานอย่างไรให้ไม่โดนหลอก

รับสมัครงาน

ทุก ๆ อย่างนั้นเปรียบดังดาบสองคม คือ นอกจากจะมีข้อดีแล้ว ก็ต้องมีข้อเสีย อย่าสื่อบนโลกออนไลน์ต่าง ๆ แม้กระทั่งประกาศรับสมัครงาน ที่ควรจะเป็นช่องทาง และ พื้นที่ดี ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการหางานให้ทุก ๆ คน แต่ก็มีคนบางกลุ่มเอาช่องทางนี้ไว้หลอกคนอื่นโดยการเอาประกาศสมัครงานมาบังหน้า และ หลอกเงินผู้อื่นมากมาย วันนี้เราจึงมาแนะนำดูประกาศรับสมัครงาน ว่าอันไหนจริง อันไหนหลอก

รับสมัครงาน

  1. ประกาศสมัครงานต้องมีรายละเอียดครบถ้วน

หากคุณเจอประกาศรับสมัครงานที่มีรายละเอียดแค่เงินเดือน และ ตัวหนังสือใหญ่ ๆ คำว่า สมัครงาน แล้วไม่มีรายละเอียดอื่น ๆ ว่างานที่ทำคืองานอะไร หรือเป็นของบริษัทอะไร แล้วให้เรา Inbox หลังไมค์ไปถามรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ระวังไว้เลยว่าส่วนใหญ่มักจะเป็นพวกมาหลอกแน่ ๆ

  1. การสมัครงานไม่ควรต้องเสียเงิน

บางที่เมื่อคุณทักไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว มีการให้คุณจ่ายเงิน ไม่ว่าจะหลักร้อย หรือ หลักพัน เพื่อเป็นค่าสมัคร หรือ ค่าอะไรก็ตามแต่ ให้คุณรู้ไว้ได้เลยว่าหากโอนเงินไปแล้ว เขาจะบล็อกคุณ และ คุณจะติดต่อเขาไม่ได้อีกแน่นอน จำไว้ว่าสมัครงานไม่ควรต้องเสียเงิน นอกจากจะเป้นเงินค่าเดินทางของเราไปที่บริษัท หรือ เงินค่าข้าววันที่เราไปสมัครงานที่บริษัทเท่านั้น

  1. ประกาศสมัครงานตาม Social Network

ไม่ใช่ว่าประกาศงานตาม Social Network ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ อื่น ๆ จะเป็นประกาศสมัครงานปลอมหมดนะคะ เพราะบางอันก็เป็นของจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเช็คคือ โปรไฟล์ของคนที่ประกาศรับสมัครงานว่าน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน หรือ ถ้าเป็นประกาศสมัครงานตามเพจ official ของบริษัท หรือ ในกลุ่มหางานที่แอดมินได้คัดกรองข้อมูลมาอย่างดีแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องกลัวเลยค่ะ

  1. ควรตรวจสอบว่า บริษัทเปิดรับสมัครงานนั้นมีอยู่จริงไหม

สุดท้ายเลยคือ ถ้าเราไม่เคยได้ยินหรือ รู้จักชื่อบริษัทที่ประกาศสมัครงานเลย เราควรเช็คก่อนว่าบริษัทนั้นมีอยู่จริงไหม อยู่ที่ไหน และ ทำอะไร ตำแหน่งที่ประกาศนั้นสอดคล้องกับการทำงานของบริษัทหรือเปล่า ซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็สามารถเช็คข้อมูลได้ง่าย  ๆ แค่นำชื่อบริษัทมาหาใน Google เพียงเท่านี้ก็รู้แล้วค่ะว่าบริษัทนั้นมีอยู่จริงไหม และ ทำอะไร

เพียงเท่านี้เพื่อน ๆ ก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อยของพวกมิจฉาชีพแล้วค่ะ แต่หากใครยังกังวลอยู่ การสมัครงานผ่านเว็บไซต์หางานที่น่าเชื่อถืออย่าง Jobtopgun.com ก็เป็นอีกทางเลือกที่ปลอดภัย และ ที่สำคัญง่าย และ มีประสิทธิภาพเพราะคุณสามารถทำ Resume ผ่านเว็บไซต์และสมัครงานผ่านเว็บไซต์ได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้ก็ไม่ต้องไปกลัวว่าจะโดนหลอกอีกแล้วค่ะ

Please follow and like us:

หาคน ทำงานต้องทำอย่างไร

หาคน

การ หาคน ทำงานในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ง่ายซะทีเดียว เราะมีปัจจัยต่างๆ มากมายในการรับสมัครเพื่อให้ได้คนที่ต้องการตามตำแหน่งงานนั้นๆ  ซึ่งถ้าหากว่าจะพูดถึงเรื่องของบริษัท หาคน นี่ก็คงเป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กจบใหม่ไฟแรงอย่างเราทุกคนนั้นกำลังให้ความสนใจเพราะถือว่าเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง แต่ต้องบอกกันเอาไว้ตรงนี้เลยว่าถึงแม้ว่าจะเป็นบริษัทใดการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่องค์กรมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน แต่สำหรับผู้สมัครเอง ก็มีเรื่องสำคัญต้องทำเพื่อให้ได้งานที่ต้องการเช่นกัน  ดังนั้น เรามาลองดูกันดีกว่าว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของตัวเองอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมและสามารถที่จะเข้าทำงานที่นี่ได้

 หาคน

อย่างแรกหากว่าเราสนใจทำงานในบริษัทนั้นๆ บอกได้เลยว่าสิ่งที่จำเป็นจะต้องดูเป็นลำดับแรกๆก็คือเรื่องของหลักเกณฑ์สำหรับการสมัคร ทั้งนี้ถ้าหากว่าเราไปหาตำแหน่งงานตามเว็บไซต์หางานโดยทั่วไปในส่วนของหลักเกณฑ์ก็อาจจะไม่ครบหรือไม่ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนสักเท่าไหร่ แต่ถ้าหากว่าเข้าไปในเว็บไซต์หลักของบริษัทนั้นก็จะเห็นเลยว่าหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดเอาไว้โดยเฉพาะในเรื่องของเกรดเฉลี่ยผลการศึกษา พี่จะมีการกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นก็จะต้องสำรวจตัวเองด้วยว่าในเกณฑ์นี้มีคุณสมบัติที่ตรงกับที่ถูกตั้งไว้หรือไม่

 

และสำหรับสิ่งต่อมาที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่องของเอกสารแนบ ทั้งนี้ในส่วนของเอกสารแน่ก็อาจจะเหมารวมไปถึงในส่วนของประสบการณ์ถ้าหากว่าเคยมีประสบการณ์ในด้านการทำงานมาก่อนก็สามารถที่จะแนบเอกสารเหล่านี้ไปได้ ซึ่งถ้าหากว่ามีหน้ามาไว้นานก็จะเป็นเรื่องง่ายต่อการสมัครงาน เนื่องจากว่าชาวบริษัทจะสามารถพิจารณาได้แบบชัดเจน ถึงกลุ่มคนที่มีความเหมาะสมในเรื่องของการทำงาน

 

สุดท้ายแล้วถ้าหากจะพูดถึงนั่นก็คงเป็นสิ่งที่เรียนหรือจะได้ว่าเป็นคณะและสาขาที่เรียนจบมา  ถ้าหากว่าจบมาตรงสายในส่วนนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สาเหตุเป็นเพราะกลุ่มคนที่มีทักษะและเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซึ่งทักษะที่พูดถึงเหล่านี้ก็จะมีประโยชน์ในด้านของการทำงาน ดังนั้นยิ่งถ้าจบลงสายก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไม่ได้รับการพิจารณา

ดังนั้นแล้วถ้าหากว่าต้องการที่จะเข้าใจ  เรื่องการหางานหาคน เราควรที่จะต้องเตรียมความพร้อมหรือเก็บเกี่ยวคุณสมบัติของตัวเองอย่างไรเพื่อให้รองรับในส่วนของการพิจารณา แต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าจบมาไม่ตรงสายแนะนำว่าให้เข้าคอร์สสำหรับการฝึกสกิลโดยการเรียนรู้โดยเฉพาะก็สามารถที่จะเอามาเป็นเอกสารในการยืนยันได้ว่าเราก็สามารถที่จะทำในส่วนนี้ได้เช่นกัน

Please follow and like us: