ขั้นตอนการสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพสู่องค์กร

การสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพเข้าสู่หน่วยงานหรือบริษัทย่อมทำให้บริษัทมีความก้าวหน้าและสร้างผลกำไรได้มากขึ้น ดังนั้นขั้นตอนการสรรหาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหากรับพนักงานเข้ามาทำงานแล้ว

แต่ได้พนักงานที่ไม่ดีไม่เหมาสมกับตำแหน่งที่จ้างมา จะทำให้เกิดปัญหาระยะยาวต่อไปได้ ซึ่งขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณได้พนักงานที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสายงานที่เปิดรับมีดังนี้

1.เปิดรับราบช่องทาง ปัจจุบันช่องทางการรับสมัครพนักงานมีอยู่หลายอย่าง เช่น อินเตอร์เน็ต หน่วยงานรัฐบาล ติดป้ายประกาศหน้าบริษัท เป็นต้น ดังนั้นในการเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อหาพนักงานเข้ามาทำงานจะต้องเปิดรับทุกช่องทาง เพื่อให้มีผู้เข้ามาสมัครงานเป็นจำนวนมาก ทำให้มีโอกาสคัดเลือกบุคคลที่ตรงตามความต้องการได้มากที่สุด

2.ระบุคุณสมบัติผู้สมัครให้ชัดเจน ในการลงประการหาพนักงานจะต้องทำการระบุรายละเอียดของพนักงานที่ต้องการว่ามีคุณสมบัติอย่างไรให้ชัดเจน เพราะการลงคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างชัดเจน จะเป็นการคัดกรองผู้สมัครงานในขั้นแรก เป็นการประหยัดเวลาในการคัดเลือกรอบต่อไป ทำให้มีเวลาคัดพิจารณาผู้สมัครแต่ละคนเพิ่มขึ้น

3.แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ต้องทำ ในการสัมภาษณ์ต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ต้องทำให้กับผู้สมัครทราบอย่างละเอียดว่าต้องทำงานเกี่ยวกับอะไร ความคาดหวังที่จะต้องได้จากการทำงาน เวลาในการทำงาน อัตราค่าแรง ทุกอย่างต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบในช่วงที่เข้ามาสัมภาษณ์และสอบถามความพึงพอใจว่าสามารถรับได้ปละตอบสนองความต้องการของบริษัทได้หรือไม่ หากทั้งสองฝ่ายมีความพึงพอใจร่วมกันก็ถือว่าผ่าน

4.เลือกคนที่เหมาะสมที่สุด การเลือกผู้สมัครที่สมัครเข้ามาทำงาน ควรเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่เปิดรับมากที่สุด ไม่ใช่เลือกคนที่เก่งที่สุดที่สมัครงานเข้ามา เพราะบางครั้งคนเก่งก็ไม่ใช่คนที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานทุกตำแหน่ง ดังนั้นคนที่เก่งรองลงมาอาจจะทำงานได้ดีกว่าคนที่เก่งที่สุดก็เป็นได้

5.เตรียมตัวสำรอง การหาพนักงานเข้ามาทำงาน ผู้จัดหาจะต้องเตรียมตัวสำรองอย่างน้อย 2- 3 คน สำหรับกรณีฉุกเฉินที่ผู้รับคัดเลือกรายแรกไม่สามารถเข้ามาทำงานได้ เพราะเราไม่สามารถทราบเหตุการณ์ล่วงหน้า หากคนแรกไม่พร้อมมาทำงานคนที่สองหรือสาม ก็สามารถเข้ามาทำหน้าที่ได้ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน จึงไม่กระทบกับการทำงานของหน่วยงานเนื่องจากคนไม่พอทำงาน

ขั้นตอนการหาพนักงานข้างตนจะช่วยให้คุณสามารถสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานของคุณได้ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวสามารถปรับใช้ในการสรรหาบุคลากรให้กับหน่วยงานและบริษัททุกแห่ง หากทำตามขันตอนดังกล่าวแล้ว คุณจะได้พนักงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Please follow and like us:

เขียนเรซูเม่สมัครงานอย่างไรให้สะดุดตา HR

การสัมภาษณ์งานอาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายโดยเฉพาะเมื่อคุณรับมือกับการแข่งขันที่ยากลำบากสำหรับงาน เรามีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่จะสร้างความประทับใจครั้งแรกดังนั้นเราต้องทำอย่างถูกวิธี ประวัติย่อของเราพูดมากเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถมีส่วนร่วมกับ บริษัท ด้วยทักษะและความสามารถของเรา ดังนั้นการเขียนประวัติย่อจึงมีความสำคัญมาก นี่คือเคล็ดลับง่ายๆในการไตร่ตรองซึ่งสามารถช่วยคุณสร้างความประทับใจครั้งแรกกับประวัติย่อของคุณ

 

1. โปรดทราบว่าคุณควรใช้รูปแบบประวัติย่อแบบมืออาชีพเมื่อคุณเขียนเรซูเม่สำหรับการสมัครงาน รูปแบบการเขียนที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดสองรูปแบบคือรูปแบบการทำงานและตามลำดับเวลา เพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนการสัมภาษณ์คุณสามารถใช้รูปแบบตามลำดับเวลาเพื่อให้ผู้สัมภาษณ์ของคุณสามารถติดตามผ่านช่วงเวลาการทำงานของคุณ

2. จำไว้เสมอว่าคุณสร้างประวัติการทำงานของคุณด้วยเครื่องหมายวรรคตอนและคำสั่งซื้อที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในเรซูเม่ของคุณ สิ่งนี้จะผลักดันนายหน้าของคุณออกไปอย่างสมบูรณ์ ใช้เครื่องมือตรวจสอบการสะกดผ่าน Microsoft Word เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำ คุณต้องมีสำเนาประวัติย่อของคุณอย่างหนักและประเมินผล พิสูจน์การอ่านเรซูเม่ของคุณและให้เพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนอ่านเรซูเม่ของคุณ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถตรวจสอบเรซูเม่อย่างละเอียดตามที่พวกเขาบอกว่ามีสองหัวดีกว่าหนึ่ง

3. ดูแลเรซูเม่ของคุณให้ดี หัวข้อที่เหมาะสมเช่นประสบการณ์การทำงานการศึกษาทักษะและการฝึกอบรมสามารถช่วยเพิ่มความรู้สึกขององค์กรในเรซูเม่ของคุณ

4. เขียนเรซูเม่ของคุณให้ตรงกับทักษะและประสบการณ์การทำงานของคุณเสมอ เน้นรายละเอียดที่ตรงกับความต้องการของนายจ้างอย่างสมบูรณ์ สิ่งนี้จะทำให้คุณประทับใจว่าคุณได้สร้างเรซูเม่ของคุณสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ เรซูเม่ทั่วไปสามารถปิดได้สำหรับลูกค้าที่เป็นไปได้

5. รวมคำที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไว้ในประวัติการทำงานของคุณ ใช้ศัพท์แสงเฉพาะสำหรับอาชีพนั้น ด้วยวิธีนี้คุณสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของคุณและคุณสามารถมีส่วนร่วมกับ บริษัท ได้มาก

6. เก็บประวัติส่วนตัวของคุณไว้ให้เรียบร้อย ควรใช้กระดาษคุณภาพสูง ใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์เพื่อให้คุณสามารถอ่านต่อได้ง่ายขึ้น

7. ระบุรายการอ้างอิงของคุณในตอนท้ายของเรซูเม่ ไม่ต้องระบุข้อมูลอ้างอิงใด ๆ ตามคำขอของนายจ้าง รวมชื่องานและหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการอ้างอิงแต่ละครั้งที่คุณรวมไว้

8. ระบุวัตถุประสงค์ของเรซูเม่อย่างชัดเจน ระบุตำแหน่งเฉพาะที่คุณสมัคร

9. โปรดทราบว่าประวัติการทำงานของคุณควรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องเฉพาะสำหรับงานที่คุณสมัครเท่านั้น

Please follow and like us:

ข้อผิดพลาดการเขียนเรซูเม่ที่คุณส่วนใหญ่มักมองข้าม

สิ่งที่คุณต้องจำไว้คือเมื่อคุณสมัครงานประวัติส่วนตัวของคุณคือความประทับใจครั้งแรกของพวกเขา คุณอาจจะเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับงาน แต่ถ้าประวัติย่อของคุณไม่ได้แสดงในแบบที่ถูกต้องคุณจะประสบความสำเร็จอย่างมากในการประสบความสำเร็จ

 

การสะกดผิดและไวยากรณ์ผิดพลาด
หนึ่งในสิ่งสำคัญที่คุณต้องหลีกเลี่ยงคือการสะกดผิดและไวยากรณ์ผิดพลาดตลอดประวัติย่อของคุณ คุณต้องตรวจสอบและตรวจสอบประวัติของคุณอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างในนั้นถูกต้อง คุณมักจะพบว่าแม้ความผิดพลาดที่ง่ายที่สุดจะทำให้คุณออกจากการทำงาน จำไว้ว่าเป็นไปได้ว่ามีคนจำนวนมากที่จะสมัครงานเดียวกันดังนั้นบุคคลที่รับผิดชอบแอปพลิเคชันจะมองหาเหตุผลที่จะนำคนออกจากการทำงาน – คุณต้องการให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ให้พวกเขา!

พูดถึงประสบการณ์การทำงานและทักษะกว้างเกินไป
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประวัติการทำงานของคุณแม่นยำเมื่อพูดถึงประสบการณ์การทำงานและทักษะ คุณไม่ต้องการที่จะกว้างเกินไป คุณต้องให้เหตุผลแก่พวกเขาในการว่าจ้างคุณดังนั้นการขายตัวคุณเองจึงเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อพูดถึงประวัติส่วนตัวของคุณ รวมถึงข้อมูลของงานก่อนหน้าและทักษะที่ตำแหน่งเหล่านี้ได้สอนคุณ

การใช้เรซูเม่ที่เหมือนกันในทุกตำแหน่งงาน
อาจเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่พยายามไม่ทำให้เรซูเม่ของคุณกว้างเกินไปหรือ ‘ขนาดเดียวเหมาะกับทุกคน’ หากคุณสมัครงานที่แตกต่างกันคุณอาจต้องปรับแต่งเรซูเม่ของคุณแต่ละรุ่นเล็กน้อยเพื่อขายตัวคุณเองสำหรับประเภทงานที่แตกต่างกันที่คุณสมัคร ด้วยวิธีนี้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อคุณสมัครงานในตำแหน่งงานที่แตกต่างกันคุณจะรู้ว่าประวัติการทำงานของคุณมีความเกี่ยวข้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การนำเสนอประวัติย่อของคุณก็มีความสำคัญเช่นกัน พร้อมกับการอ่านที่ดีและรวมถึงข้อมูลที่ถูกต้องคุณต้องแน่ใจว่ามันเป็นที่พอใจ โปรดจำไว้ว่าพวกเขาจะอ่านประวัติย่อที่แตกต่างกันจำนวนมากดังนั้นคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเหตุผลที่เหมาะสม การรักษาประวัติส่วนตัวของคุณให้สะอาดและเป็นระเบียบคุณต้องการให้มันรวมข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นโดยไม่ทำให้รกและยุ่งเกินไป เพิ่มสีหรือกราฟเล็กน้อยของยอดขายล่าสุดของคุณ ฯลฯ คุณต้องให้เหตุผลแก่พวกเขาในการอ่านเรซูเม่ของคุณ

Please follow and like us:

ลักษณะจดหมายสมัครงานที่ดีเป็นอย่างไร

จดหมายสมัครงานที่จัดระเบียบอย่างดีจะทำให้คุณได้รับการว่าจ้างในงานที่คุณสมัคร จดหมายสมัครงานส่วนใหญ่จะเรียกว่าเป็นจดหมายปะหน้าซึ่งทำหน้าที่เป็นหน้าแรกของเรซูเม่ของคุณ จดหมายนี้เนื่องจากมันถูกส่งต่อไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล (แผนกทรัพยากรบุคคล) หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของ บริษัท มันเป็นจดหมายธุรกิจประเภทหนึ่งด้วย

เราเขียนจดหมายสมัครงานเพราะเราต้องการทราบว่าบุคคลที่ บริษัท หางานดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่ง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเขียนจดหมายสมัครงานในการสมัครงาน แต่อะไรคือความสำคัญของจดหมายสมัครงานจริง ๆ ?

ในการเขียนจดหมายสมัครงานควรทำด้วยความสนใจเป็นพิเศษเพราะจดหมายฉบับนี้ไม่ใช่จดหมายธรรมดา ดูเหมือนว่าคุณกำลังขายตัวเองให้กับ บริษัท เพราะพวกเขาจะจ่ายเงินให้คุณหากคุณจะได้รับการว่าจ้าง นี่คือเหตุผลที่คุณควรใช้เวลาพอสมควรในการจัดทำจดหมายสมัครงานเพื่อให้ผู้ซื้อซื้อ ว่าปัญญาชนของคุณรู้ว่าตำแหน่งนั้นว่างหรือพร้อมใช้งานเกือบจะถูกต้องหรือไม่

ในการขายผลิตภัณฑ์การนำเสนอโฆษณาและข้อมูลทรัพยากรอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ควรมีความน่าเชื่อถือและน่าเชื่อถือเพื่อให้ผู้ซื้อในตลาดซื้อ เช่นเดียวกับจดหมายสมัครเนื่องจากคุณขายตัวคุณเองให้กับ บริษัท และจดหมายสมัครงานเป็นข้อมูลโฆษณาและข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับตัวคุณเองมันควรจะทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสามารถประเมินประวัติของคุณได้

นอกจากนี้เนื่องจากนี่เป็นจดหมายคุณควรระวังโครงสร้างประโยคของคุณ ควรปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องคำกริยาและคำกริยาอย่างง่ายไม่ต้องพูดถึงประโยคไวยากรณ์อื่น ๆ ที่ช่วยเสริมความรู้และทักษะที่คุณเสนอ องค์กรและโครงสร้างควรได้รับความสนใจ

ถึงแม้ว่าทุกส่วนของจดหมายฉบับนี้จะมีความสำคัญ แต่นายจ้างก็กำลังจับตาดูส่วนที่คุณระบุถึงประสบการณ์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของ บริษัท ในการดำเนินธุรกิจของพวกเขา คุณควรระมัดระวังในการจัดทำส่วนนี้เพราะที่นี่จะอยู่ที่ว่าพวกเขาจะทำประวัติย่อของคุณเพื่อการประเมินผลเพิ่มเติม

ก่อนที่คุณจะสร้างจดหมายสมัครของคุณเองให้ถามเพื่อนของคุณบ้างก่อนหรือคุณอาจท่องอินเทอร์เน็ต ในที่นี้มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างแอปพลิเคชั่นที่สามารถกระตุ้นผู้อ่านของคุณและได้รับการว่าจ้างสำหรับตำแหน่งที่คุณต้องการสมัคร

Please follow and like us:

เทนนิคเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองในการสมัครงานที่ต้องการ

“ คุณไม่ดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการคุณดึงดูดสิ่งที่คุณเป็น” และหลักการนี้ใช้กับการสมัครงานของคุณเช่นเดียวกัน การสมัครงานอาจเป็นเรื่องยากบางครั้งอาจรู้สึกว่าเป็นงานเต็มเวลาเพียงแค่สมัครงาน!

และมันอาจเป็นเรื่องง่ายสำหรับความมั่นใจในตนเองของคุณที่จะจิกหัวถ้าคุณไม่ได้รับการตอบสนองเชิงบวกมากมาย แน่นอนว่ามันสามารถทำให้รู้สึกมีศีลธรรมและไร้อำนาจ

ดังนั้นฉันต้องการเตือนคุณวันนี้ก่อนอื่นว่างานของคุณไม่คุ้มค่ากับการเป็นคน แน่นอนว่างานนั้นมีประโยชน์มากมาย: สามารถให้โอกาสคุณในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อรับมือกับความท้าทายสร้างความแตกต่างสร้างเพื่อนใหม่พัฒนาเป็นคนใช้สิ่งต่าง ๆ ในโลกแห่งความเป็นจริง ความมั่นใจในการรับเงินรู้สึกมั่นคงและมั่นคงในการเข้าสังคมและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณ แต่มันไม่ได้แทนค่าที่แท้จริงของคุณในฐานะบุคคลซึ่งได้รับการแก้ไขและจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง – ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรหรือไม่ก็ตาม

ดังนั้นพิจารณาความรู้สึกและประสบการณ์ที่คิดว่าการมีงานในฝันของคุณสร้างขึ้นในตัวคุณ – มันเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงหรือไม่? หรือความตื่นเต้นและนวัตกรรม หรืออย่างอื่น?

ฉันขอท้าให้คุณพิจารณาว่าคุณสามารถนำพลังงานนั้นมาสู่ชีวิตของคุณได้อย่างไรในตอนนี้ …

บางทีมันอาจเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีเหตุผลและการสนับสนุนซึ่งในกรณีนี้คุณสามารถเดินเล่นในธรรมชาติใช้เวลากับคนที่คุณรักหรือออกกำลังกาย

หรือถ้ามันเกี่ยวกับความมีชีวิตชีวาและความท้าทายใหม่ ๆ บางทีคุณอาจจะทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนหรือเข้าร่วมชมรมการผจญภัยเพื่อหาเพื่อนใหม่กับคนที่มีใจเดียวกัน

พลังงานเป็นโรคติดต่อจริง ๆ ดังนั้นในขณะที่คุณกำลังรอที่จะลงจอดงานนั้นคุณสามารถสร้างพลังงานที่คุณต้องการได้มากขึ้นจากงานในฝันของคุณในทันที ด้วยวิธีที่จิตใจที่มีเหตุผลของเราไม่เข้าใจจริง ๆ สิ่งนี้ทำให้คุณค้นหาและได้รับงานที่คุณต้องการได้ง่ายขึ้น

Please follow and like us: