สร้างแบรนด์ให้องค์กร อาวุธสำคัญในยุคสงครามค้นหาดวงดาว

 

องค์การ ไม่ได้ต่างจากสินค้าอย่างหนึ่ง การสร้าง “แบรนด์” ที่ตัวสะท้อนอัตลักษณ์จึงเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ทำให้องค์กรของคุณโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง   และไม่เท่านั้นการที่แบรนด์องค์การของคุณมีคุณค่าในสายตาคนทั่วไปจะช่วยดึงดูดพนักงานที่ “ใช่” ให้มาร่วมเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนแบรนด์

ยุคนี้ ไม่ใช่แค่ผู้สมัครงานต้องทำตัวให้น่าสนใจ องค์การก็ต้องนำเสนอตัวเองให้น่าสนใจ เพื่อดึงดูดผู้สมัครงานให้สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ผลดีของการที่องค์การมีแบรนด์ที่เข้มแข็ง นั้นมีนานัปการ

สิ่งทีเห็นได้ชัดคือ องค์การที่โดดเด่นย่อมสามารถดึงดูดพนักงานหัวกะทิ  องค์การระดับ Top 5 ของไทย  หัวกระไดไม่เคยแห้งเพราะใครๆก็อยากร่วมงานด้วย และพนักงานที่เรียกได้ว่าเป็น Talent worker ที่หลั่งไหลเข้ามาสมัครงานกับองค์กรนี่เอง จะกลายเป็นกระบอกเสียงสำคัญที่เสริมให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์องค์การเด่นชัดขึ้น   และมันจะเกิดปฏิกิริยาดึงดูดต่อเนื่อง  พนักงานระดับหัวกะทิจากที่อื่นจะเรียงหน้าเข้ามาให้องค์การเลือกใช้งานไม่หยุดหย่อน

ไม่เท่านั้น  คนใหม่ที่เก่งและพร้อมต่างเข้ามาในองค์การ และยังสามารถดึงดูดและรักษาพนักงานเดิมให้อยู่กับองค์การได้ได้อีกด้วย  เพราะแบรนด์องค์การ เป็นสิ่งที่สะท้อนและการสร้างคุณค่าให้กับพนักงานในองค์กรได้อีกด้วย หากพนักงานภูมิใจที่ได้บอกว่า เขาเป็นคนขององค์การ เขาจะไม่ไปจากองค์การ และในขณะที่คนเก่งต่างเรียงหน้าเข้ามาให้องค์การเลือกคนเก่าก็จะพัฒนาตัวเองให้ยังคู่ควรกับองค์การ

องค์การน่าจะมองเห็นแล้วว่า การสร้างแบรนด์ให้กลายเป็นองค์การที่ได้รับการยอมรับในเรื่องชื่อเสียงนั้น เป็นการขยายโอกาสให้องค์การสามารถมีตัวเลือกได้มากขึ้น ผู้สมัครงานเก่ง ๆ จะเดินเข้ามาหา และพร้อมที่จะให้คุณยื่นข้อเสนอ ในขณะที่สามารถคัดกรองคนที่ต่ำกว่าคุณสมบัติที่ต้องการออกไปได้ เพราะในสนามที่ต้องการค้นหาดวงดาว หากผู้สมัครบางคนที่ยังไม่สามารถทำตัวให้เป็นดาวจรัสแสงได้ก็คงไม่เอาตัวเองเข้ามาในสงครามค้นหาดวงดาวเป็นแน่

และสุดท้ายแล้วเมื่อแบรนด์องค์การมีความชัดเจน เข้มแข็ง และสามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าได้แล้ว พลังแห่งการดึงดูดจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่ดึงดูดคนเก่ง ยังจะดึงดูดแหล่งทุน คู่ค้า พันธมิตร และลูกค้าชั้นดีมาให้องค์การ

ในมุมของผู้สมัครงาน หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งในองค์การที่มีชื่อเสียง  การพัฒนาตนเองเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้เลย การแข่งขันของผู้หางานจะทวีความเข้มขันขึ้นอย่างแน่นอนเกณฑ์การพิจารณา และ รูปแบบการทดสอบคนที่พร้อมจะมาเสริมแบรนด์องค์การให้โดดเด่นไม่ใช่เรื่องง่าย หากคุณกำลังมุ่งหวังไปที่องค์การระดับประเทศ จงอย่าหยุดที่จะเพิ่มแสงสว่างให้ตัวเอง จงพัฒนาสมรรถนะและแสวงหาองค์ความรู้และทักษะการทำงานไว้ให้มาก

 

Please follow and like us: