งาน Admin คืออะไร อีกหนึ่งตำแหน่งงานที่ตลาดแรงงานต้องการ

 

หากคุณคือนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังหางานทำ เชื่อว่าหลายๆคนจะเจอการประกาศรับสมัครงานในตำแหน่ง งาน Admin หรืองานฝ่ายธุรการ อย่างแน่นอน ตำแหน่งงานนี้มักเปิดโอกาสให้ผู้สมัครงานที่ยังไม่มีประสบการณ์ หรือ มีประสบการณ์ประมาณ 1-2 ปี  หลากๆคนก็อาจจะงงว่าตำแหน่งนี้มีหน้าที่อะไร เพราะมักเปิดรับโดยไม่จำกัดคุณสมบัติว่าต้องจบการศึกษาในสาขาอะไร และเปิดรับผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. อนุปริญญา  ปริญญาตรี

วันนี้เรามารู้จักกับ  งาน Admin กันเถอะ  และหากคุณคือผู้หางานทีกำลังสนใจตำแหน่งงานนี้ มาดูกันว่าคุณต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร เพื่อให้การสมัครงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

เริ่มกันที่มาทำความรู้จักกับ  งาน Admin หรืองานฝ่ายธุรการ กันก่อน งานนี้มีความสำคัญมากในการทำงานขององค์กร ตั้งแต่ขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่  งานนี้เป็นงานที่มีขอบข่าย และหน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ค่อนข้างกว้าง แต่โดยทั่วไปงาน Admin จะเน้นที่การประสานงานเป็นหลัก เป็นงานที่มีลักษณะของการเป็นฝ่ายสนับสนุนค่อนข้างมาก เห็นได้จาก ผู้ที่ทำงานธุรการสามารถเข้าไปช่วยเหลืองานในฝ่ายอื่น ๆ ได้ เช่น Admin สามารถเข้าไปช่วยงานของฝ่าย HR ในด้านดูแลด้านเอกสาร หรือ ประสานงานกับพนักงาน

โดยภาพรวม งานธุรการจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลงานเอกสารต่าง ๆ การติดต่อประสานงานภายใน และนอกองค์กร การจัดเก็บ และค้นหาเอกสาร การจัดเตรียมการประชุม ดูแลสถานที่ หรือติดต่อกับฝ่ายอาคาร ในกรณีที่ต้องการใช้สถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ  ตรวจสอบ และสั่งซื้ออุปกรณ์ออฟฟิศให้กับพนักงาน  ดูแลบริหารออฟฟิศ ด้วยการดูแล ควบคุมการทำความสะอาดของแม่บ้าน   ดูแลพนักงานรับส่งเอกสารที่มาติดต่อกับบริษัทเป็นต้น

ตำแหน่งงาน Admin ยังสามารถแยกออกเป็นสาขาย่อยได้อีก  เช่น Admin กลางทำหน้าที่อำนวยการและดูแลงานด้านธุรการในภาพรวมขององค์การ และยังแยกเป็น อาทิ  Admin ฝ่ายขาย Admin ฝ่ายบุคคล หรือ Admin ฝ่ายการตลาด ซึ่งจะมีหน้าที่ และความสำคัญของงานแตกต่างกันไป ดังนั้น ก่อนจะสมัครงานในตำแหน่งนี้ ควรดูรายละเอียดของงานว่าตรงความสามารถของผู้สมัครงานหรือไม่

คุณสมบัติของผู้สมัครงานในตำแหน่ง Admin  ต้องเป็นคนที่มีทัศนคติ และแนวคิดด้านบวกทำงานในภาวะกดดันได้ มีความคล่องแคล่ว มีใจรักงานบริการ ใจเย็น มีความละเอียดรอบครอบ เพราะต้องทำงานเอกสารและการประสานงาน ดังนั้น ในเรื่องของมนุษย์สัมพันธ์จึงจำเป็นมาก   รวมทั้งต้องสามารถเปิดใจกว้างยอมรับทั้งเสียงตำหนิ และคำชมเชย เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน

บางครั้ง การทำงานในตำแหน่งนี้ อาจจะต้องเจอกับปัญหา ที่สร้างความยุ่งยากลำบากใจบ้าง แต่หากเราสามารถควบคุม ดูแลงานส่วนนี้ให้ออกมาได้ดี งานของเราก็จะออกมาเป็นดังที่คาดหวัง

ด้านวุฒิการศึกษา การจบการศึกษาที่ตรงกับสายงานก็มีส่วนสำคัญ ผู้หางานที่ต้องการงานด้านธุรการ คือ คนที่มีความรู้ความสามารถ และเรียนจบมาจากสาขาต่าง ๆ ดังนี้ คณะบริหารธุรกิจ (เอกเลขานุการ) สาขาบริหารการจัดการ สาขาบริหารการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  แต่ก็มีหลายองค์การที่เปิดโอกาสให้ผู้สมัครสาขาอื่นๆสามารถสมัครงานนี้ได้และรับเข้าทำงาน

Please follow and like us: